Sampo

Kalevalasaagaan perustuva Sampo. Keskuskiekkoa pyöritettäessä hankaa sulasta staattista sähköä joka johdetaan kärkikatkojiin. Kärkikatkojat muodostavat jaksoteltua ääntä jonka sammon tulkki kääntää puheeksi. Sampo ei alunperinkään ollut mikään mammonan ja rikkauksien tekijä vaan tiedonantaja kuten google.

Huudi-museon intendentti Petri Ruususen kuvaus Sampo-laitteesta ja sen käyttötarkoituksesta. Nauhalta translitteroinut P. Laubert rahaa vastaan, huuditarkastamaton versio lingvistisine fillerereineen toimitetaan pyynnöstä.

Hyvät naiset ja herrat, Suomen Huudi-museo ja Huudi-centrum Finland haluavat esittää teille laitteen nimeltään Sampo, sen keskeneräisyydestä huolimatta. Ja keskeneräinen se on sen takia sillä sen rekonstruktiointi ja refabrikointi on ollut erittäin haastavaa. Teknik Svopada -yhtiöt aloittivat muinoin tutkinnan, joka koski Kalevala-saagassa kuvailtua mystistä, sanoisko eräänlaista mekaanista laitetta nimeltään Sampo ja Sampoa ei koskaan Kalevalassa ole tarkemmin kuvailtu. Siitä on lähinnä kerrottu että se on hyvinvointia, mammonaa ja rikkauksia tuova härveli, kapistus tai jonkin näköinen apparaatti. Mutta Teknik svopada- yhtiöt on todellakin tehneet tällaisen vastaavan tyyppisen laitteen jo kauan sitten. Laitteen toiminta perustuu lähinnä staattiseen sähköön ja myös optiikkaan, sillä Sammolla on kaksi silmää, jotka muodostuu kahdesta lasikuulasta. Ja staattisen sähkön muodostaa eräänlainen messinkilevy, jossa on radiuskehät ja radiuskehät muodostuvat tasavälisistä pisteurista, ja pisteet on tehty sitten taas pisteet ovat pieniä kuoppia, ja kuoppien lukumäärä vaihtelee 11:stä-365:eenn. Sulka, joka hankaa näihin radiuskehiin, on yleensä ollut valkoposkihanhen tai haahkan sulka, jolloin on saavutettu tällainen optimaalinen hankaussähkö. Laitteen toiminta perustuu sellaiseen metodiin, että sitä ei ole käytetty mihinkään aineellisen tavaran tuottamiseen; ei rikkauksiin eikä mammonaan. Sitä voidaan verrata lähinnä nykyaikaiseen hakukoneeseen, eli siltä on voitu kysyä asioita, tietoa ja Sammon käyttäjänä toimiva tulkki, tai tulkitsija, on kertonut sitten mitä Sampo vastaa kysymyksiin. Käyttö perustuu sellaiseen proseduuriin, että laitteen käyttäjä on mahdollisimman lähellä Sampoa, ja asiakas tai tämä, joka haluaa tietoa, on noin kolmen metrin päässä, mahdollisimman symmetrisesti Sampoon nähden. Ja sammon silmät aukaistaan ruuvaamalla tästä ylintä ruuvia, jolloin tällaiset messinkiset puolipallon muotoiset kupit nousevat lasikuulasilmien päältä, noin neljän sentin korkeuteen. Sen jälkeen aletaan kiertämään pääakselia jolloin alkaa tämä radiuskehät pyörimään ja haahkansulka muodostaa täten staattisen sähkön. Tällöin asiakas kysyy jonkin kysymyksen, mikä on häntä askarruttanut. Se voi liittyä tulevaan satoon tai esimerkiksi jonkinnäköiseen sairauteen tai kipuun ja Sammo Sammon tulkitsija pyörittää, jolloin staattinen sähkö muodostuu ja Sampo näkee asiakkaansa. Staattisen sähkön seurauksena ja Sammon aistinseurauksena muodostuu tietynlainen vaihtovirta, syklisyys ja aivan silmien alla silmien etupuolella on kontaktorikärjet, jotka alkavat jännitteen muodostuessa ja laskiessa tekemään liikettä, ja se muodostaa äänen, jolloin sammon tulkitsija ään äänien perusteella, voidaan rinnastaa sitä morsetukseen, niin tämä Sammon tulkitsija pystyy muuttamaan tämän äänifrekvenssin sanoiksi. Kirjaimiksi, tavuiksi sanoiksi ja lauseiksi. Ja täten hän pystyy vastaamaan tälle asiakkaalle. Käytön jälkeen sitten Sammon silmät lasketaan tai siis nämä messinkikupit, jotka suojaavat silmiä lasketaan alas ja sampo jätetään taas lepotilaan. Kiitos.