Eetterikehrä

Varhaisin tunnettu kuva Eetterikehrästä.

Kun Kvintessenssimoottorin avulla on saatu sähköenergiset eetteriaallot suuntautumaan lähemmäs, voidaan Eetterikehrän avulla johdattaa sähkö hallitusti Energiapulloon.
Eetterikehrä koostuu alumiinirenkaista sekä messinkiytimestä, joka päättyy posliinikuulaan. Teräksisessä kaarirungossa on puueristeiset tartuntakahvat, joiden avulla laitteen käyttäjä voi suunnata Kehän ytimen eetteriaaltojen suuntaan. Laitteessa olevalla marmorilevyllä on Ab Turun Insinööritoimisto Oy:n tekemät sulake- ja radioputkikytkennät virran tasauksia varten.

Kalibrointia

Energiatasot
Livelli di Energia :

Energiapullo cranach-alustalla.
Hallintometri ja toinen varahallintometri.

Contenitore in Vetro Di un Campo Di Energia stabile
Eetterekehrän keräämä sähköenergia varastoidaan Energiapulloon. Varaavana aineena toimii Monokliininen Muistimaasälpä Lehtohiekka ( MMMLH ). Varauksen noustessa MMMLH:n pinta sitä vastoin laskee, sillä monokliiniset ortoklaasikiteet järjestäytyvät horisontaalisesti kiteiden pituusakseleiden mukaisesti. MMMLH:an sähköenergia johdetaan kahden sentilaventtisen titaanikierukan kautta messinkisauvaan, jossa on yhdeksän pyöreää alumiini laippaa. MMMLH on perinteisesti noudettu Lithorinanmeren rantavallilta.