Gudumetri

Huudi-Museon kokoelmat: Esine 1004,012 D (Svopada-konserni)

Kultaseppä Petri Ruusunen on vanhojen valokuvien, aikalaiskuvausten ja piirustusfragmenttien avulla pyrkinyt rekonstruoimaan tohtori Peter Gudun 1944 keksimän polaarista dispersiota gravitaatiokentässä mittaavan laitteen eli gudumetrin, jolla useiden valaehtoisten todistajalausuntojen mukaan on toistuvasti onnistuttu analysoimaan aika-avaruuden kaarevuutta suhteessa mittalaitteen punnuksen massan käänteiseen neliöön jopa millipetrin sadasosan tarkkuudella.

Tohtori Gudun gudumetriaa koskevat muistiinpanot ja gudumetrin rakennuspiirustukset ohjeistuksineen ovat muutamaa Huudi-museon kokoelmissa ja erään yksityisen keräilijän jäämistössä olevaa fragmenttia lukuunottamatta kateissa. Dokumentit huomattiin kadonneiksi vasta vuoden 1978 suuren lakisääteisen inventaarion yhteydessä. Itsepintaiset huhupuheet väittävät tiettyjen museon johdon tiedossa olevien tahojen kuljettaneet edellämainitut dokumentit, oleellisen osan valokuva-aineistosta ja varatuomari J. Grädden huolella laatimat tutkimus- ja mittauspäiväkirjat joko Para- tai Uruguayhin mahdolisesti hyötyäkseen niistä taloudellisessa mielessä. Kummankin edellämainitun valtion konsulaatit sekä lähetystöattaseat kiistävät tietävänsä asiasta. Hymy-lehti suunnitteli väitetystä varkaudesta kaksiosaista paljastuskertomusta, mutta toimittajan saatua surmansa Malvinas-saarilla 1983 jäi artikkeli kuitenkin julkaisematta.

PRIMÄÄRIOSIO
Gudumetri saa käyttövoimansa laitteen päällä olevasta keskiaikaisen mallin mukaan rakenetusta kellomekanismista. Laitteen on arveltu toimineen yhdellä “vedolla” jopa 96 tuntia yhteenmenoon. Gudumetrin primääriosio mittaa Pariisissa tarkkuuskalibroitujen HD-metallista valmistettujen punnusten avulla pG-vakiota eli huudikaasun polaarista dispersiota gravitaatiokentässä.
D. Sorsakoski ja B.L.Avatsky: Complete Idiots Guide to Polarisation, 1998
SEKUNDÄÄRIOSIO
Gudumetrin sekundääriosion kullattu ei-logaritminen millipeter-asteikko alkuperäisine Svopada- osoittimineen ja sitä säätelevät n.s. iso ja pieni rattaisto.

Kuvan oikeassa laidassa näkyvä kalibraationeula on kultaseppä P. Ruususen rekonstruktion testausvaiheessa ilman lupaa lisäämä laitteiston käytettävyyttä parantava apuväline jonka olemassaoloa alkuperäiskappaleessa ei ole voitu todentaa. Kansainvälinen asiantuntijaraati on vaatinut neulan välitöntä poistamista uhkaamalla UN:n, UFF:n ja WTF:n rahoituksen loppumisella.Kansainvälinen asiantuntijaraati tutkii gudumetriaa ja sen sovelluksia yhteistyössä Huudi-museon, Turkin huudi-instituutin säätiön ja Togon tasavallan kanssa. Kansainvälistä asiantuntijaraatia johtaa Puolan kansallisen tiedeakatemian edustaja Zlckys Iines Troll.