Wienerin prosessi

Katopailmiöntodistajat sulautuivat pitkällisen, niin sanotun Wienerin prosessin jälkeen brownilaiseen liikkeeseen muodostaen nykyisenkaltaisen korosmologisen koulukunnan. Prosessi alkoi vuonna 1910 rituaalisella Stretta di mano -kättelyllä ja kuplistisella inkantaatiolla. Seitsemäntoista vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen se huipentui niin sanottuun suureen kompromissiin eli Korosmologisen seuran juhlalliseen rekisteröintiin. Juhlallisuuksissa esiintyi Cliff “Ukelele Ike” Edwards.

The Wiener Process
After the long, so-called Wiener process, Lo and Beholders merged with the Brownian movement to form a contemporary school of thought. The process began in 1910 with the ritual of Stretta-di-mano hand shake and bubblistic incantation. After seventeen years of negotiations, all culminated in the so-called great compromise, ie the solemn registration of the Korosmological Society. Cliff “Ukelele Ike” Edwards performed at the festivities.