Tervetuloa | Welcome | Välkommen

fikMU | Fiktiivisen tieteen ja historian museo | the Museum of Fictional Science • Jänessaari | Turku

fikMU on pohjoismaiden ainoa skodeismiin erikoistunut museo, jota luotsaavat kuraattori Petri Ruusunen, Tohtori Peter Ossian Gudu, sekä asessori Sven-Stencil Björksocker Taalainmaan Hedemorasta.

Skodeismi-sanan etymologinen alkuperä on ruotsinkielen sanassa skådespela. Kun draama yhdistyy historiaan ja tekniikan filosofiaan, syntyy skodeismi.

Museon alati laajeneva kokoelma käsittää hienomekaanisia teknis-filosofisia instrumentteja, gnädäististä taidetta sekä itsepropelloivia useampipyöräisiä kulkuneuvoja historian hämärästä huomiseen.

fikMU on uuden aallon yksityismuseo, joka muuttaa perinteisen museokäsityksen vapaaksi ajatuksen seikkailuksi.

fikMU is the only museum in northern countries specialising in skodeism. It is run by curator Peteri Ruusunen, doctor Peter Ossian Gudu, and  assessor Sven-Stencil Björksocker from Hedemora in Dalecarlia.

The ever expanding collection of the museum includes fine-tech technical-philosophical instruments, gnadaist art and self-propelled multi-wheeled vehicles from the dark history to tomorrow.

fikMu is a new wave of private museums that transform the traditional museum concept into a free adventure of thought.

Continue in English.

fikMU är det enda museet i Norden som specialiserat sig på skodeism. Museet lotsat av intendent Petri Ruusunen, doctor Peter Ossian Gudu och assessor Sven-Stencil Björksocker från Hedemora.

Museets konstant växande samling innehåller finmekaniska teknisk-filosofiska apparater, gnadaistiskt konst och självgående multi-hjuliga fordon från historiens dunken till morgondag.

fikMu är ett privat new wave museum som förvandlar det traditionella museikonceptet till ett fritt tankeäventyr.

Fortsätta på svenska.


Fiktiivisen tieteen ja historian museon henkilökunta: valitse suosikkisi.

MYROR I HUVUDET