Tervetuloa | Welcome | Välkommen

fikMU | Fiktiivisen tieteen ja historian museo | the Museum of Fictional Science • Jänessaari | Turku

fikMU on pohjoismaiden ainoa skodeismiin erikoistunut museo, jota luotsaavat kuraattori Petri Ruusunen, Tohtori Peter Ossian Gudu, sekä asessori Sven-Stencil Björksocker Taalainmaan Hedemorasta.

Museon alati laajeneva kokoelma käsittää hienomekaanisia teknis-filosofisia instrumentteja, gnädäististä taidetta sekä itsepropelloivia useampipyöräisiä kulkuneuvoja historian hämärästä huomiseen.

fikMU on uuden aallon yksityismuseo, joka muuttaa perinteisen museokäsityksen vapaaksi ajatuksen seikkailuksi.

fikMU is the only museum in northern countries specialising in skodeism. It is run by curator Peteri Ruusunen, doctor Peter Ossian Gudu, and  assessor Sven-Stencil Björksocker from Hedemora in Dalecarlia.

The ever expanding collection of the museum includes fine-tech technical-philosophical instruments, gnadaist art and self-propelled multi-wheeled vehicles from the dark history to tomorrow.

fikMu is a new wave of private museums that transform the traditional museum concept into a free adventure of thought.

Continue in English.

fikMU är det enda museet i norra länder som specialiserat sig på skodeism. Det drivs av kurator Peteri Ruusunen, doctorn Peter Ossian Gudu och assessor Sven-Stencil Björksocker från Hedemora i Dalalarna.

Museets ständigt växande samling innehåller finmekaniska teknisk-filosofiska instrument, gnadaistiskt konst och självgående multi-hjuliga fordon från den mörka historien till imorgon.

fikMu är en ny våg av privata museer som förvandlar det traditionella museekonceptet till ett äventyr av tankar.

Fortsätta på svenska.


Fiktiivisen tieteen ja historian museon henkilökunta: valitse suosikkisi.