Tervetuloa | Welcome | Välkommen

fikMU | Fiktiivisen tieteen ja historian museo | the Museum of Fictional Science • Jänessaari | Turku

fikMU on pohjoismaiden ainoa skodeismiin erikoistunut museo, jota luotsaavat kuraattori Peteri Ruusunen, vuorineuvos Peter Ossian Gudu, sekä asessori Sven-Stencil Björksocker Taalainmaan Hedemorasta.

Museon alati laajeneva kokoelma käsittää hienomekaanisia teknis-filosofisia instrumentteja, gnädäististä taidetta sekä itsepropelloivia useampipyöräisiä kulkuneuvoja historian hämärästä huomiseen.

fikMU is the only museum in northern countries specialising in skodeism. It is run by curator Peteri Ruusunen, mountain counselor Peter Ossian Gudu, and  assessor Sven-Stencil Björksocker from Hedemora in Dalecarlia.

The ever expanding collection of the museum includes fine-tech technical-philosophical instruments, gnadaist art and self-propelled multi-wheeled vehicles from the dark history to tomorrow.

Continue in English.

fikMU är det enda museet i norra länder som specialiserat sig på skodeism. Det drivs av kurator Peteri Ruusunen, bergsråd Peter Ossian Gudu och assessor Sven-Stencil Björksocker från Hedemora i Dalalarna.

Museets ständigt växande samling innehåller finmekaniska teknisk-filosofiska instrument, gnadaistiskt konst och självgående multi-hjuliga fordon från den mörka historien till imorgon.

Fortsätta på svenska.