Taidekokoelma

kuva- ja veistotaidetta.
Kaksikymmenvuotisjuhlansa kunniaksi museo päätti laajentaa kokoelmiaan koskemaan myös huudi ja prehudiska stil -vaikutteista kuva- ja veistotaidetta. Vuosittain vaihtuvat näyttelyt nauttivat laajaa suosiota nuorison keskuudessa, ja lieveilmiöiltäkään ei aina vältytty—comme on fait son lit on se couche!