Sanasto

eklektinen kuplismi
eklektikos (kreik. parhaan valitseminen) + copula (lat. yhteys)
Näkemys, jonka mukaan signaalin vahvuus ja viestin oikeellisuus korreloivat positiivisesti.


eskatologia
eskatos (kreik. äärimmäinen)  + logos (kreik. tieto)
Oppi maailman viimeisistä tapahtumista. Viimeisillä tapahtumilla tarkoitetaan yleensä nykyisen maailman päättymistä ja uuden, onnellisen maailman syntymistä.


huudi
haedus (lat. kili, nuori vuohi)
1. Normaalioloissa kaasumuodossa oleva suuritiheyksinen alkuaine.
2. Nykyään lähinnä muotoiluun liittyvä termi, jolla tarkoitetaan vahvan vaikutelman saamista pienin elein.


katoppailmiö
κατοπ (kreik. herätä)
Voimakas transmekaaninen kokemus.


korosmonyymi
κορ (kreik. runko) + οσμ (kreik. haju)
1. Katoppailmiöntodistajuuteen, eklektiseen kuplismiin ja brownilaisuuteen perustuvan yleishyödyllisen, puolisalaisen järjestön jäsen.
2. Ufohyysäri. Lautasen nuolija.


skodeistinen
skode (tšek. vahinko)
Tendenssimäinen ja premeditoitu aktiviteetti intentoidun objektin realisoimiseksi resurssiparametrien puitteissa.


Transsubstantiaatio
(lat. transsubstantiatio)
Roomalaiskatolisen kirkon oppi, jonka mukaan ehtoollisen leipä ja viini muuttuvat substantiaalisesti (aksidenssien säilyessä) Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.